Castellano | Català |
  ACTUALITAT | SUBASTA ON-LINE | DOCUMENTS | ENLLAÇOS | CONTACTE
 
 
Inici
Confraria
Qui som
Història
Dades de Venda
Informació
Gràfics
Pesca
Informació
Embarcacions
Producte
Espècies
És temporada de
Subasta
Informació
Com comprar
Galeria
Fotos
Vídeos
 
 
 
Inicio > Subasta > Com Comprar
 
Com Comprar
 

Actualment, per a poder accedir a la llotja és necessari presentar:

• Fotocòpia del DNI i 1 fotografia amidada carnet de la persona designada per a accedir a la venda, independentment que el nom del comprador pugui ser altre.

• En cas de societats, fotocòpia del CIF, de l'escriptura de constitució i de nomenaments d'administradors vigents.

• Permís de circulació del vehicle que accedeixi al recito pesquer a recollir el peix adquirit.

• Aval bancari a primer requeriment o dipòsit a favor del dipositari, mínim de 1.800 euros.

• El risc permès serà igual a l'aval o al dipòsit consignat

• Pagament del preu dels productes comprats: de dilluns a dijous s'abonaran les compres de la setmana anterior.

Encara que la majoria dels compradors que acudeixen a la llotja són professionals, en principi, qualsevol persona podria adquirir peix en la Llotja, sempre que compleixi amb els requisits sol·licitats per la mateixa. Independentment de l'anterior, existeixen condicions específiques per a compradors ocasionals, de les quals poden sol·licitar informació mitjançant el formulari de contacte.

 

 
  AVÍS LEGAL